දකුණු කොරියාව හමුදා ශක්තිය පෙන්වයි

දකුණු කොරියාව මෑත දශකයේ සිදු කළ විශාලතම සන්නද්ධ හමුදා සංදර්ශනය පැවැත්විය.

උතුරු කොරියාවෙන් එල්ල විය හැකි ඕනෑම තර්ජනයකට මුහුණ දීම සඳහා නිපදවා ඇති නවතම මිසයිල මෙහි දී ප්‍රදර්ශනය කළේය.

උතුරු කොරියාව තර්ජනයක් ව පවතින තුරු තම හමුදාව තවදුරටත් ශක්තිමත් කිරීම දිගටම කර ගෙන යන බවයි දකුණු කොරියානු ජනාධිපතිනිය පාර්ක් ගුන් හෙයි කියා සිටියේ.

ඇය තවදුරටත් කියා සිටියේ එක්සත් ජනපදය සමඟ ඒකාබද්ධ ව ආරක්‍ෂිත පද්ධතියක් පිහිටුවන බවයි.

දකුණු කොරියාවේ සෝල් අගනුවර ගුවන් හමුදා කඳවුරක පැවති මෙම සංදර්ශනය නැරඹීමට එක්සත් ජනපද ආරක්ෂක ලේකම් චක් හේගල් ද පැමිණ සිටියේය.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර