රහස් ඡන්දයෙන් ඉතාලි අගමැතිට ජය

ඉතාලි සෙනෙට් මණ්ඩලයේ පැවති රහස් ඡන්දයෙන් වත්මන් අගමැතිවරයා ට ජය හිමි විය.

වංචා සහ දූෂණ චෝදනාවලට වරද කරු වූ හිටපු අගමැති බර්ලුස්කෝනි පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉවත් කළ හොත් සන්ධානයෙන් ඉවත් වන බව බර්ලුස්කෝනිගේ පක්ෂය අභියෝග කර තිබුණි.

මෙම රහස් ඡන්දය පැවැත්වීමට මොහොතකට පෙර සෙනෙට් සභාව ඇමතූ ඉතාලි අගමැති එන්රිකෝ ලෙටා කියා සිටියේ රටේ අනාගතය රඳා පවතින්නේ අද සෙනෙට් සභිකයන් ගන්නා තීරණය මත බවයි.

මේ අනුව හිටපු අගමැති බර්ලුස්කෝනි ඉවත් කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළෙහි, තවත් පියවරක් ඉදිරියට ගොස් තිබේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර