නයිරෝබි ප්‍රහාරකයන් හඳුනා ගැනෙති

Image caption කෙන්යා හමුදාව පවසන්නේ පහළොස් දෙනකු පමණ ප්‍රහාරයට හවුල්ව ඇති බවයි.

මෙයින් සති දෙකකට පෙර නයිරෝබි ‘වෙස්ට් ගේට්’ සාප්පු සංකීර්ණයට පහර දුන් කණ්ඩායමේ හතර දෙනකු හඳුනාගත් බව කෙන්යාව නිවේදනය කරයි.

ඔවුන් හඳුනා ගෙන තිබෙන්නේ සාප්පු සංකීර්ණයේ සවි කරනු ලැබ ඇති සමීප රූ සටහන් කෙරෙන කැමරාවලින්(CCTV) ලබාගත් ඡායාරූප වලින්.

හඳුනා ගෙන ඇති ප්‍රහාරකයන්ගෙන් දෙදෙනෙක්, අල් කයිඩා ජාලයේ සාමාජිකයන් බවයි පැවසෙන්නේ.

තවත් ප්‍රහාරකයෙක් නයිරෝබි ප්‍රහාරයේ වගකීම භාර ගත් අල් ෂබාබ් ඉස්ලාමීය සංවිධානයේ සාමාජිකයෙක්.

ධවල ප්‍රහාරයක්

මේ අතර ප්‍රකාශයක් කරන අල් ෂබාබ් ඉස්ලාමීය සංවිධානය, බටහිර රටවල හමුදාවක් දකුණු සෝමාලියාවේ වෙරළාසන්න සිය බල ප්‍රදේශයකට කඩා වැදුණ බවක් කියා සිටියි.

අද පාන්දර එලිය වැටීමටත් පෙර ධවල හමුදාවක් අධිවේගී බෝට්ටුවලින් ‘බරාවේ’ (Barawe )වරාය නගරයට ඇතුල් වූ බවයි, අල් ෂබාබ් ඉස්ලාමීය සංවිධානය පවසන්නේ.

ප්‍රහාරය මැඩ ලූ නමුත් තම සාමාජිකයකු මරණයට පත් වූ බවත් අල් ෂබාබ් ඉස්ලාමීය සංවිධානය සඳහන් කරයි.

ප්‍රංශය සහ ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය යන දෙරටම පසුගිය අවුරුදුවල සෝමාලියාවේ වෙරළාසන්න ප්‍රහාරයන්ට හවුල් වී ඇත.