නොබෙල් ත්‍යාගය වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් තිදෙනකුට

Image caption 2013 වසරේ වෛද්‍ය විද්‍යාව වෙනුවෙන් නොබෙල් ත්‍යාගය පිරි නැමුන මහාචාර්යවරුන් තිදෙනා.

වෛද්‍ය විද්‍යාව වෙනුවෙන් පිරිනැමෙන නොබෙල් ත්‍යාගය මෙවර පිරිනැමුණේ මිනිස් සෛල සම්බන්ධයෙන් ජෛව විද්‍යාත්මක ගවේෂණයක් කළ මහාචාර්යවරුන් තුන් දෙනකුටයි.

ජේම්ස් රොත්මන් (James Rothman) රැන්ඩි ෂෙක්මන් Randy Schekman යන ඇමෙරිකානු මහාචාර්ය වරුන් දෙදෙනා සහ ජර්මන් සම්භවයක් සහිත තෝමස් සූඩොෆ් (Thomas Südhof ) මහාචාර්ය වරයායි ,මෙවර නොබෙල් සම්මානයෙන් පිදුණ වෛද්‍ය විද්‍යාඥයන් තුන් දෙනා වන්නේ.

සෛල මගින් , රසායන ද්‍රව්‍ය මිනිස් සිරුර පුරා ගෙන යනු ලබන ආකාරය පිළිබඳවයි, එම විද්‍යාඥයන් පර්යේෂණය සිදු කර තිබෙන්නේ.

හෝමෝන සහ එන්සයිම වැනි සෛල මගින් නිපදවනු ලබන අංශු, මිනිස් සිරුරේ හරියටම අවශ්‍ය ස්ථාන වලට නිවැරදි වේලාවට ගෙන යනු ලබන ආකාරයයි, නොබෙල් සම්මානලාභී විද්‍යාඥයන් තිදෙනා විසින් ඔවුන්ගේ ගවේශනයේදී සොයා ගනු ලැබ තිබෙන්නේ.