බංග්ලාදේශයේ හිටපු ඇමතිට ජීවීතාන්තය දක්වා වූ සිරදඬුවම්

abdul alim

බංග්ලාදේශයේ ප්‍රධාන විපක්ෂය වූ බංග්ලාදේශ ජාතික පක්ෂයේ හිටපු ඇමතිවරයෙකුට ජීවීතාන්තය දක්වා වූ සිරදඬුවමක් නියම කොට ඇත.

අබ්දුල් ඇලීම් හිටපු ඇමතිවරයා එක්දහස් නමසිය හැත්තැ එකේදී හින්දු බැතිමතුන් සිය ගණනක් මරා දැමීමට සන්නද්ධ පිරිස් මෙහෙයවීම පිළිබඳවයි වැරදිකරු වී සිටින්නේ.

දැනට අසු තුන් වෙනි වියේ පසු වෙන හිටපු ඇමතිවරයා රෝද පුටුවක් භාවිතා කරන අතර ඔහුගේ වයස හේතුවෙන් මරණීය දණ්ඩනයෙන් ගැලවුන බවයි නීතිවේදීන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.