ඇඟිල්ලේ බහ තේරෙන අලි ඇතුන්

වෙනත් සතුන් මෙන් නොව ඇඟිල්ල දිගු කොට සිදු කරන විධානයක් තේරුම් ගැනීමේ අපූරු ශක්තියක් අලියා සතු බව අලුත් පර්යේෂණයකින් පෙන්නුම් කෙරෙයි.

හීලෑ අලි ඇතුන් හැසිරවීමේ දී අලි භාෂාවෙන් වචනයෙන් අණ දීමයි,සිදු කෙරෙන්නේ.

එහෙත් සිම්බාබ්වේහි හීලෑ අලින් සමඟ සිදු කර ඇති පර්යේෂණයක දී හෙළි වී තිබෙන්නේ, ඇඟිල්ල දිගු කර පෙන්වීමේ දී හිස් සහ පිරුණු ආහාර බාල්දි වෙන් කොට හඳුනා ගැනීමට පවා අලි ඇතුන් සමත් බවයි.

අලියා හැරුන විට මිනිසාගේ ලඟම ඥාතීන් වන චිම්පන්සින් සහ ගොරිල්ලන් වැනි දියුණු වානර වර්ගයේ සතුන් ද ඇඟිල්ල දිගු කර සිදු කරන පණිවුඩ හුවමාරු තේරුම් ගැනීම අතින් දුර්වල නමුත් අලියා ඒ අතින් ඉදිරියෙන් සිටින බවයි, පර්යේෂණයේ ප්‍රධානී මහාචාර්ය රිචඩ් බයිරන් පවසන්නේ.

සංඥා පළ කිරීමේදී අලියා සිය හොඬ වැල පවා පාවිච්චි කරන බවයි,මහාචාර්ය රිචඩ් බයිරන් පවසන්නේ.