ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පවුමක් ගෙවීමෙන් නිවසක අයිතිය

බ්‍රිතානයේ ලිවර්පූල් නගර සභාව එකක් පවුම බැගින් නිවාස විස්සක් ප්‍රදේශවාසීන්ට ලබා දෙන්නේ එක කොන්දේසියක් මත.

පදිංචි කරුවන් එම නිවෙස් අලුත් වැඩියා කොට වසර පහක් පදිංචිව සිටිය යුතුයි.

නිවාස ලබා දෙන්නේ පළමු වතාවට ගෙයක් මිලදී ගන්නා අයටයි.

රැකියාවක් කිරීමද නිවාස සඳහා අයදුම් කිරීමට අත්‍යවශ්‍ය සුදුසු කමක්.

ශ්‍රී ලාංකික දෙදරු පියකු වන ජයලාල් මද්ද පැවසුවේ තමන් හිමි කරගත් නිවස අලුත් වැඩියා කිරීමට අවශ්‍ය මුදල් මූල්‍ය සමාගමකින් නයට ලබා ගත් බවයි.

ලිවර්පූල් නගර සභාව මේ වැඩසටහන හඳුන්වා දුන්නේ හිස්ව පවතින නිවාස දහසක් යලි ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ අවස්ථාවක් උදා කරගනිමින්.

එම නිවාස යලි ප්‍රකෘති තත්වයට පත් කිරීම සඳහා £35,000 පමණ වැය වෙනු ඇතැයි ගණන් බලා තිබේ.