මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරයා තරඟයෙන් ඉවත් වෙයි

Image caption සැප්තැම්බර් ජනාධිපතිවරනයේදී මොහමඩ් වහිඩ්ට ලැබුනේ ඡන්දවලින් 5% ක් පමණයි.

මාල දිවයින් ජනාධිපති මොහමඩ් වහීඩ් මී ළඟ ජනාධිපතිවරණයෙන් ඉවත් වන බව නිවේදනය කර ඇත.

අධිකරණ තීන්දුවක් අනුව අවලංගු කරනු ලැබ ඇති පසුගිය සැප්තැම්බර් මාසයේ කැඳවුන ජනාධිපතිවරණයේ පළමු වටය සඳහා ඔහු තරඟ කළ නමුත්,මේ මාසය අවසානයේ පැවැත්වෙන නව ජනාධිපතිවරණයට තමා ඉදිරිපත් නොවන බවයි ජනාධිපති මොහමඩ් වහිඩ් පවසන්නේ.

එම පළමු ජනාධිපතිවරනයේදී මොහමඩ් වහිඩ්ට ලැබුනේ ඡන්දවලින් 5% ක් පමණයි.

ජාත්‍යන්තර මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් විසින් යුක්ති සහගත කරනු ලැබ තිබුනත් මාල දිවයින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය සැප්තැම්බර් ජනාධිපතිවරණය අවලංගු කළේ මැතිවරණ අක්‍රමිකතා සිදුව ඇතැයි පවසමින්.

එම ජනාධිපතිවරනයේදී විපක්ෂයේ ප්‍රධාන අපේක්ෂක හිටපු ජනාධිපති,මොහමඩ් නෂීඩ් 45%ක ඡන්ද දිනා ගත්තත් ජයග්‍රහණය තීන්දු වීමට අවශ්‍ය 50% ක ඡන්ද ලබා ගැනීමට අසමත් වූ හෙයිනුයි තවත් ජනාධිපතිවරණයක් කැඳවීමට සිදු වුනේ.