නිවසක සඟවා සිටි තරුණියන් හය දෙනෙක් බේරා ගනී

බංගලාදේශයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ පිටිසර ගම්මානයක වසර දෙකක් තිස්සේ සිර කර ගෙන සිටි තරුණියන් හය දෙනෙකු බංගලාදේශ පොලිසිය විසින් බේරා ගන්නා ලදී.

මෙම තරුණියන් බලහත්කාරයෙන් ගණිකා වෘත්තියේ යොදවා ඇති බවයි ප්‍රාදේශීය පොලිස් ප්‍රධානී හමිදුල් අලාම් බීබීසියට කියා සිටියේ.

නිවසේ බිත්ති දෙකක් අතර වූ කුඩා ඉඩ ප්‍රමාණයක මෙම තරුණියන් සිර කර ගෙන සිටි පුද්ගලයා එම නිවසේ ජීවත් වී ඇත්තේ සිය බිරියන් හය දෙනෙකු ද සමඟයි.