පිලිපීනයේ භූමිකම්පාවක්

බොහෝල් දිවයින අසල සිදු වූ භූමිකම්පාවකින් 30 කට වැඩි පිරිසක් මියගිය බව මධ්‍යම පිලිපීනයෙන් වාර්තා වෙයි.

බොහෝල් අවට ප්‍රදේශවල සහ පිලිපීනයේ දෙවැනි ප්‍රධාන නගරය වන සීබු නගරයේ කඩා වැටුණු ගොඩනැගිලි සුන්බුන් වලට යට වී වැඩි පිරිසක් මියගිය බවයි එරට බලධාරීන් ප්‍රකාශ කරන්නේ.

ජාතික නිවාඩු දිනයක් වන අඟහරුවාදා උදෑසන සිදු වූ භූමිකම්පාවෙන් තුවාල ලැබූ විශාල පිරිසක් ප්‍රතිකාර ලැබීම සඳහා රෝහල් ගත කර ඇති බව ද නිල වාර්තා සඳහන් කරයි.

Image caption සීබු නුවර කඩා වැටුණු ගොඩනැගිලි
Image caption සීබු නගරයේ සුන් බුන් වලට යට වූ රථයක්