පිලිපීන ජනාධිපති භූමිකම්පා කලාපයේ සංචාරයක

Image caption බොහෝල් දූපතේ පශ්චාත් භූමි කම්පා සිය ගණනක් ද වාර්තා වී ඇත.

පිලිපීන ජනාධිපති බෙනිනෝ අකිනෝ, ඊයේ අඟහරුවාදා මහා භූමි කම්පාවක් සිදු වූ බොහෝල් දූපතේ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ සංචාරයක නිරත විය.

ජනාධිපතිවරයාගේ සංචාරයේ අරමුණ වුනේ භූමිකම්පාවෙන් විනාශ වී ගිය ප්‍රදේශයේ තත්වය අධීක්ෂණය කිරීමයි.

ජනාධිපති අකිනෝ,සහන සැපයුම්හි නිරතව සිටින්නන් සහ හදිසි වෛද්‍ය කණ්ඩායම් සමග සාකච්ඡා කොට තිබුණි.

පිලිපීන බලධාරීන් විසින් නිවේදනය කරනු ලැබ ඇති පරිදි, භූමි කම්පාවෙන් මේ වන විට එකසිය හතළිහකට අධික මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇත.

බේරා ගැනීමේ නිරත වූවන් කඩා වැටුන ගොඩනැගිලි සුංබුන් අතර තවත් පුද්ගලයන් හිර වී සිටින්නේදැයි පිරික්සමින් සෝදිසි මෙහෙයුමක නිරතව සිටින බවත් වාර්තා වෙයි.

මහාමාර්ග පාලම් සහ විදුලි බල සැපයුම් අඩාල වී ඇති හෙයින් අනතුර සිදු වූ කලාපය කරා ගොඩ බිමින් ගමන් ගැනීමේ දුෂ්කර තත්වයකට නිලධාරීහු මුහුණ දී සිටිති.

මේ අතරවාරයේ පශ්චාත් භූමි කම්පා සිය ගණනක් වාර්තා වී ඇති අතර,උන්හිටිතැන් අහිමි වූ ජනතාවට හිසට වහලක් නැතිව එළිමහනේ රාත්‍රිය කිරීමට සිදු වී ඇත.