භික්ෂූ පෙරමුණෙන් එජාපයට යෝජනා අටක්

Image caption ශක්තිමත් විපක්ෂයක් වශයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නංවා ලිය යුතු බවයි එක්සත් භික්ෂු පෙරමුණ කියා සිටින්නේ.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය සඳහා නායකත්ව මණ්ඩලයක් පත් කොට පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් වීමේ ඉදිරි වැඩ පිළිවෙලකට විපක්‍ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ එකඟතාවය පළ කළ බව එක්සත් භික්‍ෂු පෙරමුණේ කැඳවුම්කරු ගිරාඹේ ආනන්ද අනු නාහිමියෝ සංදේශයට ප්‍රකාශ කළහ.

ඊයේ අඟහරුවාදා තමන් පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ හමු වී කරුණු අටකින් සමන්විත සැලැස්මක් ඔහුට භාර දුන් බවයි අනු නාහිමියන් පවසන්නේ.

අනතුරුව පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ට නායකයන් වන කරු ජයසූරිය සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මන්ත්‍රීවරුන් සමඟ සාකච්ඡා කර ඇති අතර, ඔවුන්ද භික්‍ෂු පෙරමුණේ යෝජනාවලියට එකඟතාවය පළ කර ඇති බවත් ගිරාඹේ ආනන්ද අනු නාහිමියෝ පවසති.

භික්‍ෂු පෙරමුණේ යෝජනා ඉදිරි සති දෙක ඇතුළත පක්ෂයේ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලයට යොමු කොට එහි අනුමැතිය ලබා ගනිමින් ක්‍රියාත්මක වීමටයි, එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ නායකත්වය එකඟ වී සිටින්නේ.

භික්‍ෂු යෝජනා

එක්සත් භික්‍ෂු පෙරමුණ යෝජනා කරන පරිදි රනිල් වික්‍රමසිංහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ට නායකයා සහ විපක්ෂ නායකයා හැටියට දිගටම ක්‍රියා කළ යුතු අතර, පක්ෂය මෙහෙයවීමේ පූර්ණ බලතල පැවරෙන්නේ නව දෙනකුගෙන් සැදුම් ලත් නායකත්ව මණ්ඩලයටයි.

පක්ෂය තුළ තීරණ ගැනීම්, සියලුම පත් කිරීම් සහ ප්‍රතිශෝධන ආදිය නව නායකත්ව මණ්ඩලයේ තීන්දු අනුව සිදු විය යුතු බවටයි,එක්සත් භික්‍ෂු පෙරමුණ යෝජනා කරන්නේ.

කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩලය ඇතුළු පක්‍ෂ අභ්‍යන්තරයේ සියලුම සංවිධාන ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ බලය නව නායකත්ව මණ්ඩලයට පැවරිය යුතු බවට ද භික්‍ෂු පෙරමුණ යෝජනා කරයි.

එම නායකත්ව මණ්ඩලයේ සභාපති පදවිය කරු ජයසූරිය මන්ත්‍රීවරයා විසින් දැරිය යුතු අතර, සජිත් ප්‍රේමදාස මන්ත්‍රී වරයාත් ඇතුළත් නව දෙනකුගෙන් සමන්විත වෙන නව නයකත්ව මණ්ඩලය එක්සත් භික්‍ෂු පෙරමුණ විසින් යෝජනා කරනු ලබන බවත්, ගිරාඹේ ආනන්ද අනු නාහිමියෝ සංදේශයට කියා සිටියහ.