ආරක්‍ෂක මණ්ඩලය දෙබිඩි ආයතනයක්-සෞදි අරාබිය

Image caption ආරක්ෂක මණ්ඩලය තම රටට පිරිනමන ලද නිත්‍ය නොවන සාමාජිකත්වය සෞදි රජතුමා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබයි.

සෞදි අරාබිය එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයේ අසුන් ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබ ඇත.

2014 වර්ෂයේ ජනවාරි මාසයේ පටන් බල පැවැත්වෙන පරිදි, අවුරුදු දෙකක කාලයක් සඳහා නිත්‍ය නොවන සාමාජික රටක් හැටියටයි, සෞදි අරාබියට ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ අසුනක් පිරිනැමුණේ.

එම රට ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයට සුදුසුකම් ලද පළමු වතාව මෙයයි.

සෞදි අරාබිය ඇතුළු චැඩ්,චිලී,නයිජීරියා සහ ලිතුවේනියාව යන රටවල් පහ ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයට පත් කෙරෙන බව ඊයේ නිවේදනය කරන ලද්දේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා විසින්.

ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයේ සාමාජිකත්වය බැහැර ලමින් සෞදි අරාබිය කියා සිටියේ,පලස්තීන ප්‍රශ්නය විසඳීමට හෝ සිරියාවේ ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාද් විසින් සිදු කරනු ලබන ජන ඝාතන නතර කිරීමට ආරක්‍ෂක මණ්ඩලය අසමත් වූ බවයි.

දෙබිඩි පිළිවෙතක් සහිත ආරක්‍ෂක මණ්ඩලයත් සමඟ ලෝක සාමය වෙනුවෙන් කටයුතු කළ නොහැකි බවත් සෞදි අරාබිය කියා සිටියි.