මාල දිවයින් ජනාධිපතිවරණයට පොලිසියෙන් බාධා

Image caption මාල දිවයින් ජනාධිපතිවරණය නිමිත්තෙන් කොළඹ නගරයේ ප්‍රදර්ශනය කෙරෙන ප්‍රචාරක පුවරු.

මාල දිවයින් ජනරජයේ ජනාධිපතිවරණය කැඳවීමට ආධාර වෙන මෙන් එරට ප්‍රධාන විපක්ෂය ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

එවැනි ඉල්ලීමක් කරනු ලැබුණේ අද පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබුණ ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම්වලට පොලිසිය අවහිර කිරීමෙන් පසුවයි.

ඡන්ද පත්‍රිකා අඩංගු පෙට්ටි මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් ඉවතට ගෙන ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කරා ගෙන යාමට පොලිසිය ඉඩ නො දුන් බවයි මාල දිවයිනෙන් ලැබෙන වාර්තා මගින් පැවසෙන්නේ.

ජනාධිපතිවරණයට තරඟ වදින අපේක්ෂකයන් තුන් දෙනාගෙන් දෙදෙනකු ම ඡන්ද දායක ලැයිස්තු අනුමත කිරීමට අපොහොසත් ව ඇති හෙයින් තමන් එවැනි පියවරක් ගත් බවයි පොලිසිය කියා සිටින්නේ.

මාල දිවයින් මැතිවරණ කොමසාරිස් වරයා අද සිදුවීම් විග්‍රහ කරන්නේ, රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ අඳුරු දිනයක් හැටියටයි.

පළමු වටය

මාලදිවයින් ජනරජයේ ජනාධිපතිවරණයේ පළමු වටයෙන් ඉදිරියෙන් සිටියේ හිටපු ජනාධිපති මොහමඩ් නෂීඩ් බව නිවේදනය කරනු ලැබ තිබුණි.

මැතිවරණ අක්‍රමිකතා සිදු වී ඇතැයි පවසමින් මාල දිවයින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කලින් පැවැත්වුන එම පළමු වටය අවලංගු කරනු ලැබයි තිබෙන්නේ.

එහෙත් එම පළමු වටයේ ඡන්ද විමසීම් නිදහස් සහ සාධාරණ මට්ටමින් පැවැත්වුන බව කියා සිටින ජාත්‍යන්තර මැතිවරණ නිරීක්ෂකයන් එම ක්‍රියාවලිය අගය කරනු ලැබ තිබුණි