ලෙබනන් ප්‍රාණ ඇපකරුවන් නම දෙනෙක් නිදහස්

සිරියාවේ කැරලිකරුවන් විසින් පසුගිය වසරේ පැහැර ගනු ලැබූ ලෙබනන් ජාතිකයන් නම දෙනා නිදහස් කර තිබේ.

ඔවුන් බේරුට් නුවරට පැමිණෙද්දී ගුවන්තොටුපලට රැස් ව සිටි පිරිස ප්‍රීති ඝෝෂා කරන්නට පටන් ගත් බවයි වාර්තා වන්නේ.

ප්‍රාණ ඇපකරුවන් හුව මාරු කර ගැනීමේ ගනුදෙනුවක කොටසක් වශයෙන් මීට සමගාමීව පසු ගිය අගෝස්තුවේදී පැහැර ගත් තුර්කි ජාතික ගුවන් නියමුවන් දෙදෙනෙකුද නිදහස ලැබීය.