'වහාම ජනාධිපතිවරණය පවත්වන්න' -නෂීඩ්

මාලදිවයිනේ අත්හිටවූ ජනාධිපතිවරණය භාරකාර රජයක් යටතේ වහාම පවත්වන ලෙසට එරට විරුද්ධ පක්ෂ නායක මොහමඩ් නෂීඩ් දැඩි ඉල්ලීමක් කළේය.

පසුගිය මාසයේ පැවැත්වූ මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරණය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අවලංගු කළ අතර දෙවැනි වරට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ජනාධිපතිවරණය එරට පොලිසිය විසින් අත්හිටුවනු ලැබිණි.

පොලිසිය යොදවා ජනාධිපතිවරණය නැවත්වීමට වත්මන් ජනාධිපති මොහමඩ් වාහිඩ් කටයුතු කළ බවට විරුද්ධ පක්ෂ නායක නෂීඩ් චෝදනා කරයි.

ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අවලංගු කළ ජනාධිපතිවරණයේ ප්‍රතිඵල වලට අනුව විරුද්ධ නායකයා ඉදිරියෙන් සිටි අතර දෙවැනි වටය පැවැත්වුයේ නම් ඔහු ජය ගැනීමට බොහෝ ඉඩකඩ තිබුණු බවයි විශ්වාස කෙරෙන්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර