ප්‍රංශයේ ඔත්තු බැලූ බවට එක්සත් ජනපදයට චෝදනා

Image caption දුරකථන රහසින් පටිගත කරන උපකරණ

පැරිස් නගරයේ සිටින ඇමෙරිකානු තානාපතිවරයා ප්‍රංශ ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයට කැඳවනු ලැබුණි.

ප්‍රංශය තුළ ඔත්තු බැලූ බවට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයට එල්ල වී ඇති චෝදනාවක් මුල් කර ගෙනයි, තානාපතිවරයා කැඳවනු ලැබ තිබෙන්නේ.

එක්සත් ජනපද ජාතික ආරක්ෂක ආයතනය ප්‍රංශය තුළ දශ ලක්ෂ ගණනක් දුරකතන සංවාද රහසිගතව පටිගත කර ඇති බවට ප්‍රංශයේ පළ කෙරෙන ‘ලි මොන්ද්’ (Le Monde)පුවත්පත චෝදනා කර තිබුණි..

රටින් පලා ගොස් සිටින ඇමෙරිකානු රහස් ඔත්තු විශ්ලේෂකයකු වන එඩ්වර්ඩ් ස්නෝඩන් විසින් හෙළි කරනු ලැබ ඇති ලියකියවිලි පදනම් කර ගෙනයි එම චෝදනාව එල්ල කෙරුණේ.

එඩ්වර්ඩ් ස්නෝඩන්

එක්සත් ජනපද ජාතික ආරක්ෂක ආයතනය, මේ අවුරුද්ද මුල දී දින තිහක පමණ කාල පරාසයක් ඇතුළත කෝටි හතකට අධික දුරකථන සංවාද ප්‍රංශයේ දී පටි ගත කර ඇති බවයි, හෙළි වී තිබෙන්නේ.

ප්‍රංශයේ අභ්‍යන්තර කටයුතු භාර ඇමති, මැනුවෙල් වාස්(manuel Valls) ප්‍රකාශයක් කරමින් එල්ල වී ඇති චෝදනා සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන මෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදයෙන් ඉල්ලීමක් කොට ඇත.

ඉහත කී සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රංශ අගමැතිවරයාත් බලවත් කම්පාව පළ කොට තිබුණි.