හිමාල දේශ සීමාවේ ආරක්ෂාවට ඉන්දු-චීන ගිවිසුමක්

man mohan

හිමාල දේශ සීමාවේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් මතු වෙන ගැට‍ළු නිරාකරණය කර ගැනීමට ඉවහල් වෙන ගිවිසුමක් චීනය සහ ඉන්දියාව විසින් අත්සන් කොට ඇත.

චීනයට ගොස් සිටින ඉන්දීය අගමැති මන් මොහාන් සින්ග් සහ චීන අගමැති ලීකුයුන්ග් අත්සන් කල මෙම ගිවිසුමෙන් දේශ සීමාව මුර කරන හමුදාවන් අතරේ සන්නිවේදනය වැඩි දියුණු වී සහයෝගය වැඩි දියුණු වෙතැයි තමන් අපේක්ෂා කරන බව චීන අගමැතිවරයා ප්‍රකාශ කළේය.

චීනය සහ ඉන්දියාව අතර මීට පෙර දේශ සීමා අර්බුද හට ගෙන ඇති අතර1961 දී දෙරට අතර කෙටි කලක් පැවති යුද්ධයක් ද හට ගැනින.