රහසේ දුරකතනවලට සවන් දෙන බවට ඇමරිකාවට චෝදනා

Image caption ජර්මනියේ රාජ්‍ය නායිකා ඇන්ගෙලා මාර්කෙල්

ජර්මනියේ රාජ්‍ය නායිකාවගේ ජංගම දුරකතනයට එක්සත් ජනපදය රහසිගතව සවන් දී ඇති බවට චෝදනා එල්ල වී තිබේ.

මේ පිළිබඳ ව කරුණු විමසීම සඳහා ජර්මනියේ සිටින එක්සත් ජනපද තානාපතිවරයා ජර්මානු විදේශ අමාත්‍යංශයට කැඳවා ඇති බව ද වාර්තා විය.

මේ ආකාරයේ ඔත්තු බැලීම් වහා නතර කල යුතු බව ස්වීඩනයේ අගමැති ෆෙඩ්රික් රෙයින්ෆෙල්ඩ් ද කියා සිටියේය.

ජර්මනියේ රාජ්‍ය නායිකාවගේ ජංගම දුරකතනයට සවන් නො දෙන බවට එක්සත් ජනපදය කියා සිටියත් මීට පෙර එසේ නො කළ බව ට ප්‍රකාශයක් කර නොමැත.