ඉතාලි මුහුදේදී අනාථයන් හත්සීයක් බේරා ගනී

ඉතාලියේ සිසිලි දූපතට නුදුරු මුහුදේ දී හත් සීයකට අධික සරණාගතයන් පිරිසක් බේරා ගත් බව ඉතාලි බලධාරීන් පවසයි.

ඉන් වැඩි පිරිසක් සිරියානු යුද අනාථයන් බවයි වාර්තා වන්නේ.

පසුගිය මාසයේ මෙම මුහුදු තීරයේ දී බෝට්ටු ගිලී යාම නිසා සරණාගතයන් තුන් සියයක් පමණ මිය යාමෙන් අනතුරුව මුර සංචාර තර කිරීමට ඉතාලි බලධාරීන් පියවර ගත්තේ ය.

බේරා ගනු ලබන අනාථයන් ලම්පෙදූසා දූපතේ රඳවා තබන අතර එම කඳවුරු තුළ රැඳවිය හැකි ප්‍රමාණය මෙන් දෙගුණයක් මේ වන විටත් සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර