කෙන්යානු උප ජනාධිපතිවරයා ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණයට

කෙන්යාවේ උප ජනාධිපතිවරයා නඩු විභාග සඳහා හේග් නුවරට පැමිණිය යුතු බව ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය තීරණය කරයි.

ජාත්‍යන්තර අපරාධ අධිකරණය මෙම තීරණයට එළැඹියේ උප ජනාධිපතිවරයා කෙන්යාවේ සිටියදී නඩු විභාගය පවත්වන ලෙස කළ ඉල්ලීමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.

කෙන්යානු ජනාධිපතිවරණයෙන් පසු රට පුරා කෝලාහල ඇති කර මිනිස් ඝාතනයන් කළ බවට උප ජනාධිපති විලියම් රූටෝ ට එරෙහිව චෝදනා එල්ල වී තිබේ.