චොන් යෝන්ග්ජෝ අල්ලස් ගත් බවට පාපොච්චාරණය කරයි.

Image caption මාධ්‍යවේදී චොන් යෝන්ග්ජෝ

ගොඩනැගිලි උපකරණ සමාගමක් වූ සූ-මිලියන් සමාගම වංචා සිදුකලේ යැයි අසත්‍ය වාර්තා සැකසීම සඳහා තමා අල්ලස් ගත් බවට චීන මාධ්‍ය වේදියකු අධිකරණය හමුවේ පාපොච්චාරණය කරයි.

මාධ්‍යවේදී චොන් යෝන්ග්ජෝ (Chen Yongzhou) තමා මුදලට කෑදරකමින් මාධ්‍ය සදාචාරයට පටහැණිව කටයුතු කළ බව පිළිගත්තේ පසුගිය සතියේ ඔහු නිදහස් කරනලෙස ප්‍රධාන පුවත්පත් දෙකකින් කරන ලද ඉල්ලීමෙන් අනතුරුවයි.

ඔහු අත්අඩංගුවට ගැනීම ජනතා කැළඹීමකට හේතු වු අතර අයිතීන් පිලිබඳ ක්‍රියා ධරයන් පවසන්නේ මෙම පාපොච්චාරණය බිය ගැන්වීමෙන් හා අඩන්තේට්ටම් මගින් සිදුකරවන ලද්දක් බවයි.