රසායනික අවි විනාශ කරන අන්දම සිරියාව හෙළි කරයි

Image caption සිරියානු රජය සුහදව කටයුතු කරන බව ජාත්‍යන්තර සංවිධානය පවසයි

රසායනික අවි සඳහා යොදා ගන්නා විෂ කාරක විනාශ කරන අන්දම සිරියානු රජය තමන්ට දැනුම් දුන් බව සිරියාවේ රසායනික අවි පිළිබඳ සොයා බලන ජාත්‍යන්තර සංවිධානය ප්‍රකාශ කරයි.

රසායනික අවි තහනම් කිරීම සඳහා වූ සංවිධානය කියා සිටින්නේ සිරියානු රජය පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා එම දැනුම් දීම කළ බවයි.

සිරියානු රජය සුහදව කටයුතු කරන බවද සංවිධානයේ ප්‍රකාශක මයිකල් ලුහාන් කියා සිටියේය.

තමන් විසින් ලබා දුන් කාලය අවසන් වීමට දින තුනකට පෙර විෂ කාරක විනාශ කරන අන්දම දැක්වෙන වැඩසටහන පිළිබඳ තොරතුරැ ලබා දීමට සිරියාව පියවර ගෙන තිබූ බවද රසායනික අවි තහනම් කිරීම සඳහා වූ සංවිධානය ප්‍රකාශ කළේය.

ඔක්තෝම්බර් විසි හත් වැනිදාට පෙර සිරියාවේ රසායනික අවි ගබඩා සහ නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථාන විසි තුනම පරීක්ෂා කිරීම එම සංවිධානයේ අරමුණයි.

පසුගිය සිකුරාදා වන විට එම ආයතනය රසායනික අවි මධ්‍යස්ථාන දහනවයක් පරීක්ෂා කර තිබුණි.