චීන මුහුදේ දූපත් ගැන ජපානයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

චීනය සහ ජපානය අතර අයිතිය සම්බන්ධයෙන් මතභේදයට ලක් වී ඇති චීන මුහුදේ දූපත් සම්බන්ධයෙන් චීනය කටයුතු කරන අකාරය සාමය කඩවීමට හේතු විය හැකි බව ජපන් ආරක්ෂක ඇමති ඉට්සුනොරි ඔනෙන්ද්රා කියා සිටියේ ය.

මේ දූපත් අසල ගැවසීම හේතුවෙන් සාමය කඩවී හදිසි තත්වයක් උද්ගත විය හැකි බවයි ආරක්ෂක ඇමතිවරයා ප්‍රකාශ කරන්නේ.

චීනය මෙම දූපත් අසලට නියමුවන් රහිත ගුවන් යානා යවා ඇති අතර ජපානය කියා සිටින්නේ තමන්ගේ ගුවන් සීමාවට මෙම ගුවන් යානා ඇතුළු වුව හොත් තමන් ඊට වෙඩි තබන බවයි.