ස්නොඩන් සමඟ සාකච්ජා කිරීමට අවශ්‍යයි - ජර්මානු අමාත්‍ය හෑන්ස් පේටර්

රටින් පලා ගොස් සිටින ඇමරිකානු රහස් ඔත්තු විශ්ලේෂක එඩ්වර්ඩ් ස්නොඩන් සමඟ සාකච්ජා කිරීමට අවශ්‍ය බව ජර්මානු අභ්‍යන්තර කටයුතු අමාත්‍ය හෑන්ස් පේටර් (Hans-Peter Friedrich) ප්‍රකාශ කරයි.

ඇමරිකාව, ජර්මානු නායිකා ඇන්ජෙලා මර්කල් ( Angela Merkel) ගේ ජංගම දුරකථනයට හොර රහසේ සවන්දීම පිළිබඳව ඔහු හා කථා කිරීමට අවශ්‍ය බවයි ජර්මානු ඇමතිවරයා පවසන්නේ.

එඩ්වර්ඩ් ස්නොඩන් ට තොරතුරු ලබා දිය හැකි නම් එය අගය කරන බවත් සොයා බැලිය හැකි සෑම තොරතුරක්ම සෑම පැහැදිලිකිරීමක්ම තමන්ට වැදගත් බවත් ඇමතිවරයා කියා සිටියේය.

ඇමරිකානු රහස් ඔත්තු විශ්ලේෂක එඩ්වර්ඩ් ස්නොඩන් ගේ නීතිඥයා පැවසුවේ තම සේවා දායකයාට ජර්මනියට යාමට නොහැකි බවයි.

නමුත් තමන්ට දේශපාලන රැකවරණ ලැබී ඇති රුසියාවේ සිට සාක්ෂි සැපයීමට ඔහු සූදානම් බවයි එඩ්වර්ඩ් ස්නොඩන් ගේ නීතිඥයා කියා සිටියේ.