ඇමෙරිකානු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පකිස්තානයේ කෝපය පළ වෙයි

Image caption ඇමෙරිකානු ප්‍රහාරවලට එරෙහි විරෝධතා ව්‍යාපාරයක්

ඇමෙරිකානු ප්‍රහාරයකින් පකිස්තාන් තාලිබාන් ව්‍යාපාරයේ නායකයා මරා දමනු ලැබීම සම්බන්ධයෙන් ඉස්ලාමාබාද් පාලනයෙන් පළ වුනේ කෝපය සහිත ප්‍රතිචාරයකි.

පකිස්තාන් අභ්‍යන්තර කටයුතු භාර ඇමති,චෞදරී නිසාර් අලි කාන් ප්‍රකාශයක් කරමින් සන්නද්ධ කණ්ඩායම් සමඟ සාම සාකච්ඡා ආරම්භ කිරීමට ආණ්ඩුව ගෙන යමින් තිබුන සැලසුම් ඇමෙරිකානු ඝාතනය නිසා විනාශ වූ බවයි කියා සිටියේ.

පකිස්තාන් තාලිබාන් ව්‍යාපාරයේ නායක හකිමුල්ලා මෙහ්සුඩ් මරා දැමුණේ නියමුවන් රහිත ඇමෙරිකානු යානයකින් වයඹ දිග පකිස්තානයේ එල්ල කෙරුණ ප්‍රහාරයකිනි.

පකිස්තාන් ආණ්ඩුවේ නිලධාරීන් පවසන්නේ,සාම සාකච්ඡා දිගටම පෙරට ගෙන යාමට උත්සාහ කරන බවයි.

උතුරු වෂිරිස්තානයේ දී පාකිස්තාන් ආණ්ඩුවේ දූත මණ්ඩලයක් කැරලිකරුවන්ගේ නියෝජිතයන් මුණ ගැසීමට දිනක් තිබියදීයි, තාලිබාන් නායකයා මරා දැමුණේ.

පකිස්තාන් තාලිබාන් ව්‍යාපාරය සිය ඊ ළඟ නායකයා තෝරා ගැනීමට පියවර ගනිමින් ඇති බවත් වාර්තාවෙයි.

එහෙත් ඒ කවුරුන් විය හැකිද යන්න ප්‍රකාශයට පත් කොට නැත.

මේ අතර රට පුරාම ආරක්ෂක අංශ සීරුවෙන් තැබීමට පකිස්තාන් ආණ්ඩුව පියවර ගෙන ඇත.