කොන්ගෝ කැරලිකරුවෝ අවි බිම තබති

කොන්ගෝ ජනරජයේ කැරලිකරුවන් සිය සන්නද්ධ කැරැල්ල අතහැර දැමූ බව නිවේදනය කර තිබේ.

කැරලිකරුවන් මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ කොන්ගෝ හමුදාව සිය බල කොටු අත් පත් කර ගැනීමෙන් අනතුරුවයි.

එම් 23 නමින් හැඳින්වුණු මෙම කැරලි හමුදාව පරාජය කළේ එක්සත් ජාතීන් ගේ හමුදා සහාය ඇතිව යි.

සටනේ අවසාන මොහොත දක්වා රැඳී සිටි කැරලි කරුවන්ගෙන් කොටසක් හමුදාවට යටත් වී ඇති අතර තවත් කොටසක් අසල්වාසී උගන්ඩාවට හෝ රුවන්ඩාවට පලා ගොස් ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.