මහත්මා ගාන්ධිගේ කපු කටිනය විකිණේ

මහත්මා ගාන්ධි තුමා සිර ගත වී සිටිය දී තමන්ගේ ඇඳුම් තනා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන ලද කපු කටින යන්ත්‍රය බ්‍රිතාන්‍යයේ දී වෙන්දේසි කෙරුණි.

මහත්මා ගාන්ධි තුමා සිහිපත් කැරෙන සංකේතාත්මක භාණ්ඩයක් බවට පත් වී ඇති මෙම කපු කටින යන්ත්‍රය ඩොලර් එක් ලක්ෂ අසූ දහසකට පමණ විකිණී ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

මේ සමගම මහත්මා ගාන්ධි තුමාගේ අවසාන කැමති පත්‍රය සහ එතුමා පරිහරණය කළ තවත් භාණ්ඩ කිහිපයක් ද මෙම වෙන්දේසියේ විකිණී තිබේ.

මහත්මා ගාන්ධි තුමා ගේ උපැස් යුවළ සහ පාවහන් යුගල වැනි බොහෝ භාණ්ඩ මේ වන විට වෙන්දේසි වී ඇති අතර භාණ්ඩ එකතු කරන්නන් එවැනි දේ සඳහා ඩොලර් දසදහස් ගණනක් වැය කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.