වීසා චෝදනා ශ්‍රී ලංකාවේ ‘ප්‍රතිරූපය කෙලෙසීමක්’

Image caption අධිකරණ නිදහස පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතවරියත් වීසා නොලද කණ්ඩායමට ඇතුළත්.

පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රාජ්‍ය නායක සමුළුව ආරම්භ වීමට නියමිතව පවතිද්දී,ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සංවිධානයක ඉහල මට්ටමේ දූත මණ්ඩලයකට වීසා නොදුන් බවට කෙරෙන ප්‍රකාශන ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුණි.

වීසා නොදුන් බවට කෙරෙන චෝදනා බැහැර කරමින් ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශය කියා සිටින්නේ,ඉහත කී විවේචන සිය රටේ ප්‍රතිරූපය කෙලෙසීමේ ප්‍රයත්නයක් වන බවයි.

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් ක්‍රියාධරයන්ට ආරාධනා කළ ශ්‍රී ලාංකික සංවිධානය, වීසා ලබා ගැනීමේදී අනුගමනය කල යුතු ක්‍රියා පටිපාටිය හරිහැටි අනුගමනය කර නැති බවයි, ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ.

ජාත්‍යන්තර නීතිවේදීන්

නීති වෘත්තියේ ස්වාධීනත්වය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ සංවිධානය කෙරුණ සමුළුවකට සහභාගී වීමට අගෝස්තු මාසයේ තමන්ට දී තිබුන වීසා බලපත් ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යාංශය විසින් අවලංගු කරනු ලැබ ඇති බව ජාත්‍යන්තර නීතිවේදීන්ගේ සංවිධානයේ මානව හිමිකම් ආයතනය ඊයේ බ්‍රහස්පතින්දා ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණි.