ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව ගුවන් සක්මනක

Image caption ගගනගාමී අලෙග් කොටෝව් ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව රැගෙන ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටතට පා නගන මොහොත.

2014 ඔලිම්පික් ගිනිසිළුව පළමු වරට අභ්‍යවකාශයේදී ප්‍රදර්ශනය කරනු ලැබිණ.

ඔලිම්පික් ශීත තරඟාවලිය 2014 පැවැත්වෙන්නේ රුසියාවේ ‘සෝචි’ නගරයේයි.

සයූස්(Soyuz) යානයකින් ගෙන යනු ලැබුන ඔලිම්පික් ගිනි සිළුව දල්වා ගත් රුසියානු ගගනගාමීන් දෙදෙනෙක්, ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් එලියට බැස එයත් රැගෙන ගුවන් සක්මනක නිරත වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඔවුන් පැය හයක කාලයක් අභ්‍යවකාශ සක්මනෙහි නිරත වෙන බවත් නිවේදනය කොට තිබුණි.

මින් පෙර 1996 දී සහ 2000 අවුරුදු වලදීත් ඔලිම්පික් ගිනි සිළු අභ්‍යවකාශයට ගෙන ගොස් ඇතත්,එය අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් පිටතට ගනිමින් ගුවන් සක්මනකට එක් කර ගනු ලැබුන පළමු වතාව මෙයයි.