චීනයෙන් පිලිපීනයට ඩොලර් ලක්ෂ දහසයක්

පිලිපීනයේ, හයාන්(Haiyan) කුණාටුවෙන් විපතට පත්වූවන්ට ඩොලර් ලක්ෂ දහසයක් ලබා දෙන බවට චීනය නිවේදනය කොට තිබේ.

විපතට පත්වූවන්ට ඩොලර් ලක්ෂයක් ලබා දෙන බවට මීට කලින් කළ ප්‍රකාශයෙන් පසු චීනය විවේචනයට ලක් වී තිබුණි.

එය සෙසු රටවල් කළ ප්‍රදානයන්ගෙන් සුළු මුදලක් පමණයි.

නව පරිත්‍යාගයට අනුව පොරෝන සහ කූඩාරම් ලැබී ඇතත් අසල්වැසි කුඩා රටවල් හා සසඳන කළ චීනයේ දායකත්වය තවමත් ඇත්තේ බෙහෙවින් අඩු මට්ටමකයි.

දකුණු චීන මුහුදේ ඇති දූපත් සම්බන්ධයෙන් නරක අතට හැරෙමින් තිබෙන දේශ සීමා අර්බුදයකට මැදිවී සිටින චීනය සහ පිලිපීනය අගුල් වැටුණු තත්වයකට පත්ව සිටී.