මාලදිවයිනේ නව ජනාධිපති දිවුරුම් දෙයි

පමාවෙමින් පැවති මාලදිවයින් ජනාධිපතිවරණයේ දෙවැනි වටයෙන් ජය ගත් අබ්දුල්ලා යමීන් මාලදිවයිනේ නව රාජ්‍ය නායකයා වශයෙන් දිව්රුම් දුන්ණේය.

නව ජනාධිපති යමීන් වැඩ භාර ගත්තේ, විරුද්ධවාදීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරමින් රටේ ස්ථාවර භාවය ඇති කරන බවට ප්‍රතිඥා දෙමින්.

නව ජනාධිපති අබ්දුල්ලා යමීන්, දශක තුනක් තිස්සේ මාලදිවයින් දූපත් සමූහය දැඩි පාලනයකට යටත් කර ගෙන සිටි හිටපු ජනාධිපති අබ්දුල් ගයූම් ගේ අර්ධ සොහොයුරෙක්.

මෙම ජනාධිපතිවරණයේ මුල් වට දෙකක දීම විරුද්ධ පක්ෂ නායක මොහමඩ් නෂීඩ් ජය ගත් අතර ඉන් අවසාන වටය මාලදිවයින් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් අවලංගු කරනු ලැබීය.