එ ජා ප සහ ජ වි පෙ අයවැය වර්ජනයේ

ranil wickramasinha

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ අයවැය වර්ජනය කල අතර දෙමළ ජාතික සන්ධානය අයවැය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවට සහභාගී විය.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහලේකම් තිස්ස අත්තනායක පැවසුවේ අයවැයෙන් කිසිදු සහනයක් ජනතාවට නොලැබෙන බව තම පක්ෂය දැන ගත් නිසා ඊට විරෝධය පල කිරීමට අයවැය වර්ජනය කල බවයි.

අයවැය තුලින් අලුත් යමක් ඉදිරිපත් නොවුවත් තමන් මෙම අවස්ථාවට සහභාගී වූ බව දෙමළ ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ති එම්. ඒ. සුමන්තිරන් පැවසීය.

මේ අතර විපක්ෂය අයවැය වර්ජනය කිරීම ට වැරදි සහගත ක්‍රියාවක් හැටියට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රී වයඹ මහා ඇමති දයාසිරි ජයසේකර හදුන්වා දුන්නේය.

" සම්ප්‍රදායක් හැටියට තියෙන අයවැය කතාව වර්ජනය කරන එක වැරදි, මේකෙන් වෙන්නේ පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය කැඩෙන එක,විපක්ෂය් විදිහට පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරලා යම්කිසි විරෝධතාවක් තියනවානම් ඒක ඉදිරිපත් කරන්න තිබුන" යැයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර පැවසීය.