ඡන්ද ගණන් කිරීම නතර කරන මෙන් මාඕවාදීන්ගෙන් ඉල්ලීම්

නේපාල මහ මැතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීම අත් හිටුවන මෙන් මාඕවාදී පක්ෂය ඉල්ලීමක් කර ඇත.එම පක්ෂය එවැනි ඉල්ලීමක් කරන්නේ, මහ මැතිවරණයේදී මහා පරිමාණයෙන් අක්‍රමිකතා සිදු වූ බවට චෝදනා කරමින්.

කත්මන්ඩු අගනුවර ඡන්ද කොට්ඨාශයක් සඳහා තරඟ වැදුන මාඕවාදී නායක පුෂ්ප කුමාර් දහල් නොහොත් ‘ප්‍රචණ්ඩ’ ලද මැතිවරණ පරාජයෙන් පසුවයි, ඉහත කී ආකාරයේ ඉල්ලීමක් කෙරුණේ.

‘ප්‍රචණ්ඩ’ තරඟ වැදුන ඡන්ද කොට්ඨාශයේ ප්‍රකාශිත ප්‍රතිපල අනුව ඔහු තුන් වැනි ස්ථානයයි ලැබ සිටින්නේ.

මැතිවරණ පරාජයෙන් අනතුරුව ප්‍රකාශයක් කළ මාඕවාදී නායක පුෂ්ප කුමාර් දහල් නොහොත් ‘ප්‍රචණ්ඩ’, ඡන්ද ගණන් කිරීම වහාම බල පැවැත්වෙන පරිදි නතර නො කළොත් තම පක්ෂය සමස්ත මැතිවරණ ක්‍රියාවලියෙන් බැහැර වෙන බවට අනතුරු ඇඟවීමක් කර ඇත.

එහෙත් නේපාල මැතිවරණ කොමිසම කියා සිටින්නේ ඡන්ද ගණන් කිරීම දිගට පෙරට ගෙන යන බවයි.

පුෂ්ප කුමාර් දහල්, දකුණු නේපාලයේ තවත් ඡන්ද කොට්ඨාශයකට ද තරඟ වැදුන අතර එහි ඡන්ද ගණන් කරමින් පවතිද්දී පෙනී ගියේ ඔහු ඉදිරියෙන් සිටින බවයි.