ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

ලත්වියාවේ දින තුනක ශෝක කාලයක්

‘රීගා’ අගනුවර සුපිරි වෙළෙඳ සැලක වහලක් කඩා වැටීමෙන් මරණයට පත් පනස් දෙදෙනකු වෙනුවෙන් ලත්වියාව දින තුනක ශෝක කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇත.

ඒ නිමිත්තෙන් ජාතික කොඩි අඩ කුඹු කරනු ලැබ ඇති අතර,ශෝක කාලය නිම කෙරෙන ලබන සඳුදා මිනිත්තු තුනක් නිහඬව සිට ඉහත කී අනතුරින් මරණයට පත් අය වෙනුවෙන් ගෞරවය පළ කරනු ලැබීමට ද නියමිතයි.

බේරා ගැනීමේ කණ්ඩායම්,මේ අතර තවත් ජනතාව කඩා වැටුන වහලේ සුන්බුන් අතර සිර වී සිටින්නේදැයි සෝදිසි කිරීමේ මෙහෙයුමක දෙවන රාත්‍රියටත් නිරත වී සිටි බවයි වාර්තා වන්නේ.

තවමත් අසීරු තත්වයක්

කඩා වැටුන සුපිරි වෙළෙඳ සැල් පරිශ්‍රයෙහි තවමත් අනතුරුදායක තත්වයක් පවතින අතර, සෝදිසි මෙහෙයුම පෙරට යමින් තිබිය දී බේරා ගැනීමේ නිරත වූවන් තුන් දෙනකු ද මරණයට පත් වූ බව වාර්තා වෙයි.

එම අනතුරුදායක භාවය හමුවේ ගොඩනැගිල්ලේ සුන්බුන් අතර කෙරෙන සෝදිසි කිරීම් නිතරම මෙන් නතර කරමිනුයි පෙරට ගෙන යාමට සිදුව තිබෙන්නේ.