ඊජිප්තුවේ ජනතා උද්ඝෝෂණ සීමා කෙරේ

Image caption උද්ඝෝෂණ සැලසුම් කරන්නන් ඒ සඳහා පොලිසියේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතුයි

විරෝධතා උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීමේ අයිතිය සීමා කෙරෙන නීතියකට ඊජිප්තුවේ අන්තර්වාර ජනාධිපතිවරයා අත්සන් තැබුවේය.

ජනාධිපති අඩ්ලි මන්සූර් එම නීතියට අත්සන් තැබූ බව රාජ්‍ය මාධ්‍ය පවසන අතර, එමගින් සාමකාමී උද්ඝෝෂණ පැවැත්වීමේ ජනතා අයිතිය උල්ලංඝනය කෙරෙන බවයි මානව හිමිකම් සංවිධාන පවසන්නේ.

උද්ඝෝෂණ සැලසුම් කරන ඕනෑම පුද්ගලයකු ඒ සඳහා පොලිසියේ පූර්ව අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බව නව නීතියේ සඳහන් වෙයි.

මාස තුනක් මුළුල්ලේ බල පැවැත්වුණු ඇඳිරි නීතිය සහ හදිසි තත්වය ඉවත් කරනු ලැබීමෙන් සති දෙකකට පමණ පසුවයි, ඊජිප්තුව නව නීතිය සම්මත කළේ.

බලයෙන් පහ කරනු ලැබූ ජනාධිපති මොහමඩ් මොර්සිට සහයෝගය පළ කරමින් දියත් වූ උද්ඝෝෂණ හමුදාව විසින් මැඩ පැවැත්වූ අවස්ථාවේ බොහෝ පිරිසක් මරුමුවට පත් වීමෙන් අනතුරුවයි ඇඳිරි නීතිය සහ හදිසි නීතිය පනවනු ලැබුවේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර