බංග්ලාදේශ් මහ ඡන්දය ජනවාරියේ

බංග්ලාදේශයේ මහ මැතිවරණය ලබන වසරේ ජනවාරි පස් වැනි දින පවත්වන බව මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා නිවේදනය කරයි.

ජාතික රූපවාහිනිය ඔස්සේ ප්‍රකාශයක් කරමින් මැතිවරණ කොමසාරිස් කාෂි රකිබුදින් අහ්මඩ් කියා සිටියේ, සාමකාමී සහ සාධාරණ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමට හැකි උපරිම උත්සාහය දරන බවයි.

අගමැතිනි ෂේක් හසීනා ඉල්ලා අස් වී භාරකාර ආණ්ඩුවකට බලය පවරන්නේ නැත්නම්,මැතිවරණය වර්ජනය කරන බවයි,ප්‍රධාන විපක්ෂය මේ අතර කියා සිටින්නේ.

එහෙත් එම ඉල්ලීම අගමැතිනි ෂේක් හසීනා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලබයි.

විපක්ෂයට ආරාධනා

Image caption බංග්ලාදේශ් මැතිවරණ කොමිසමේ ලාංඡනය

බහු පාක්‍ෂික සභාගයක් පිහිටුවීමට පසුගිය සතියේ පියවර ගත් අගමැතිනි හසීනා එම පාලනයේ ඕනෑම පදවියක් භාර ගන්නා මෙන් බංග්ලාදේශ් ජාතික පක්ෂයේ නායිකා ඛලීඩා ෂියාට ආරාධනා කළත් ඇය විසින් එම ඇරයුම ප්‍රතික්ෂේප කරනු ලැබුණි.

බංග්ලාදේශයේ බලවත් කතුන් දෙදෙනා අතර අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ පවතින්නේ දේශපාලන විරසක භාවයකි.

බංග්ලාදේශ් ජාතික පක්ෂය පවසන්නේ, භාරකාර පාලනයකින් තොර ව පාලක අවාමි සංගමය යටතේ මහ මැතිවරණය පැවැත්වුව හොත් ඡන්ද දූෂණ ඇතිවිය හැකි බවයි.