සිරියාව ගැන එන වසරේ නව සාකච්ඡා

සිරියාවේ අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අලුත් සාම සාකච්ඡා වටයක් ලබන ජනවාරි විසි දෙවැනිදා ජිනීවා නුවරදී ආරම්භ වන බව එක්සත් ජාතීන්ගේ මහ ලේකම් බැන් කි මූන් පවසයි.

සිරියාවේ ජනතාව විඳින පීඩාව නිමා කිරීම පිණිස මේ අවස්ථාව යොදා නොගත හොත් එයට සමාව දිය නොහැකි බවයි මහ ලේකම්වරයා කියා සිටියේ.

සිරියානු ජනාධිපති බෂාර් අල් අසාඩ්ගේ සමීපම ආධාරකරුවකු වන ඉරානය මෙම සාකච්ඡාවලට සහභාගි වන්නේද යන්න එක්සත් ජාතීන්ගේ නිල නිවේදනයේ සඳහන් වන්නේ නැහැ.

සිරියාවේ අන්තර්වාර පාලනයක් යෝජනා කරමින් නිමා වූ පසුගිය වසරේ ජිනීවා නුවර පැවති සාකච්ඡාවලින් අනතුරුව තවත් සාකච්ඡා වටයක් පවත්වන මෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය සහ රුසියාව ඉල්ලා සිටියේය.