චීන ගුවන් කලාපයේ ඇමරිකානු අභියෝගයක්

us plane

අලුතින් ප්‍රකාශයට පත් කළ ගුවන් ආරක්ෂක කලාපයට ඉහලින් පියාසර කළ ඇමෙරිකානු ගුවන් යානා දෙකක් නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බව චීන බලධාරීහු පවසති.

එම කලාපයට ඉහලින් පියාසර කරන ගුවන් යානා ඒ පිළිබඳව චීන බලධාරීන්ට පූර්ව දැනුම් දීමක් කළ යුතු බවයි චීනය ප්‍රකාශයට පත් කළ නව විධිවිධානවල දැක්වෙන්නේ.

සිය ගුවන් ආරක්ෂක කලාපය පාලනය කිරීමේ හැකියාව තමන් සතු බව චීනය පවසන නමුත් ඇමෙරිකානු බී 52 යානා බාධාවකින් තොරව එම කලාපයට ඉහලින් පියාසර කොට තිබිණ .

චීනයද හිමිකම් කියන, ජපානයේ පාලනය යටතේ පවතින නැගෙනහිර චීන මුහුදේ පිහිටි දූපත් සමූහයකට ඉහලින් චීනය විසින් එම ආරක්ෂක කලාපය නම් කරනු ලැබීම ජපානයේ දැඩි විවේචනයට ලක් විය.

පිළිබඳව තම ප්‍රතිචාරය පල කල ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රකාශිකා ජේන් පැස්කි කියා සිටියේ මේ සිදුවීම නිසා බලපෑමට ලක්ව තිබෙන කලාපයේ අනෙකුත් රටවල් සහ ජපානය සමග තමන් සාකච්ඡා පවත්වා ගෙන යන බවයි.