ලත්වියාවේ අගමැති ඉල්ලා අස් වෙයි

Image caption අනතුර මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් ලෙසින් සැලකිය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි

හතලිස් හතර දෙනකුවත් මරුමුවට පත් කරමින් පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා සාප්පු සංකීර්ණයක් කඩා වැටීමේ සිදුවීමේ වගකීම භාර ගනිමින් ලත්වියාවේ අගමැති වල්දිස් දොම් බ්‍රොව්ස්කිස් පදවියෙන් ඉල්ලා අස් විය.

රීගා අගනුවර සාප්පු සංකීර්ණයේ වහල කඩා වැටීමේ සිදුවීමේ දේශපාලන වගකීම අගමැතිවරයා භාර ගන්නා බවයි, ඔහුගේ ප්‍රකාශකයා කියා සිටියේ.

එම අනතුරට හේතුව තවමත් පැහැදිලි නැති නමුත් එය මනුෂ්‍ය ඝාතනයක් ලෙසින් සැලකිය යුතු බව ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

අනතුරෙන් මියගිය පිරිස වෙනුවෙන් ලත්වියාව තුන් දින ශෝක කාලයක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.