ඇමෙරිකාව චීනයේ නව ගුවන් බල ප්‍රදේශය පිළිපදියි

නැගෙනහිර චීන මුහුද අවට කලාපයට බල පැවැත්වෙන පරිදි ප්‍රකාශිත චීන නව ගුවන් බල ප්‍රදේශය පිළිපදින ලෙස බේජිං බලධාරීන් කරන ඉල්ලීමට අනුගත වන මෙන් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය එම කලාපයේ සැරිසරන සිය රටේ වාණිජ ගුවන් යානා වලින් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ ඇත.

ඇමෙරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව වාණිජ ගුවන් සමාගම් වලට දැනුම් දී තිබෙන්නේ, ආරක්ෂක හේතූන් සලකමින්, ඉහත කී කලාපයේ සිදු කෙරෙන ගුවන් ගමන් පිළිබඳ ව චීනයට දැනුම් දෙන ලෙසයි.

එහෙත් චීනය විසින් ප්‍රකාශිත නව ගුවන් බල ප්‍රදේශය පිළිගැනීමක් එමගින් සිදු නොවන බවත් ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපදය කියා සිටී.

නැගෙනහිර චීන මුහුදු කලාපයේ යුද සරඹ වල නිරත වෙමින් සිටි ඇමෙරිකානු සහ ජපන් ප්‍රහාරක යානා ඊයේ සිකුරාදා යළිත් එම ගුවන් පථය ඔස්සේ පියාසර කරද්දී චීනය එම යානාවල පණිවුඩ සම්බන්ධතා අඩාල කර දැමූ බවක් ද වාර්තා වෙයි.

අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ජපානය සහ චීනය අතර අවුලක් මතු වී පවතින නැගෙනහිර චීන මුහුදේ දූපත් කීපයත් චීනය විසින් ප්‍රකාශිත නව ගුවන් බල ප්‍රදේශයට ඇතුළත් වෙයි.

මේ අතර ජපානය සිය ප්‍රධාන ගුවන් සමාගම් වලට දැනුම් දී තිබෙන්නේ චීනයේ ඉල්ලීම නො තකා කටයුතු කරන ලෙසයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර