සම ලිංගික විවාහ තහනමකට ක්‍රෝඒෂියාවේ ඡන්දයක්

Image caption තහනමට විරුද්ධව සාග්‍රෙබ් අගනුවර උද්ඝෝෂණයක්

සම ලිංගික විවාහ තහනම් කළ යුතු දැයි, විමසන ජනමත විචාරණයක ක්‍රෝඒෂියා ජනතාව ඡන්දය ප්‍රකාශ කරමින් සිටිති.

ඡන්ද විමසීමට හේතු වූයේ විවාහය ප්‍රජනක කාර්යය සඳහා පවත්වාගෙන යා යුතු බව කතෝලික පල්ලිය පැවසීමයි.

වමට බර ආණ්ඩුව ව්‍යවස්ථාව මගින් තහංචි පැනවීමට විරුද්ධයි. ක්‍රෝඒෂියානු අගමැති zසොරාන් මිලනොවිච් පවසන්නේ මේ කාරණය ජනමත විමසුමක් වෙත යොමු කළ යුතුව තිබුනැ’යි තමන් විශ්වාස නො කරන බව.

සෑම පවුලකම රහස්‍ය කාරනා ඇතැයි පැවසූ අගමැති වරයා 'ඒවාට මැදිහත් වීම සිදු නොකළ යුතු,' බව කියා සිටියේය.

කෙසේ වෙතත්, කතෝලික සභාව බලවත් තැනක සිටින ගතානුගතිකතත්වය ට බර සමාජයකින් යුතු රටක තහංචිය අනුමත වෙනු ඇති බවයි කලින් කැරුණු මත විමසුම් වලින් පෙනී යන්නේ.