මැන්ඩෙලා ජනතා නායකයෙක් - ඩි ක්ලර්ක්

දකුණු අප්‍රිකානු වර්ණභේදවාදී පාලනයේ අවසන් ජනාධිපති එෆ්.ඩබ්ලිව්. ඩි ක්ලර්ක්, නෙල්සන් මැන්ඩෙලා වෙනුවෙන් සිය උපහාරය පුදමින් විශේෂ ප්‍රකාශයක් කර ඇත.

“මම මගේ සමාජ දේශපාලන ජීවිතයේදී නියෝජනය කල ජනතාවගේ මැසිවිලි මැන්ඩෙලා විසින් තේරුම් ගනු ලැබුනා. ඔහු ,ඔහුගේ ප්‍රතිපත්ති පාවා නොදී එවැනි මැසිවිලි සහිත ජනතාවගේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කිරීම සඳහා සිය මාවතින් බැහැර වීමට සූදානම් නායකයකු” විනැයි එෆ්.ඩබ්ලිව්. ඩි ක්ලර්ක් සඳහන් කරයි.

“අපේ ගැටළු මැන්ඩෙලා තේරුම් ගත්තා .අප්‍රිකානු ජාතික සංගමය ගෙන ගිය සටනේ අරමුණ අපි තේරුම් ගත්තා. එමගිනුයි, අපි එකඟතාවකට ආවේ.” දකුණු අප්‍රිකානු වර්ණ භේදවාදී පාලනයේ අවසන් ජනාධිපතිවරයා පවසයි.

නොබෙල් සාම තිළිණය සමව

අප්‍රිකානු ජාතික සංගමය දකුණු අප්‍රිකාවේ පැවති වර්ණ භේදවාදී පාලනයට එරෙහිව ගෙන ගිය අරගලය සාමකාමී බල හුවමාරුවකින් සංහිඳියාත්මක සමාජයක් බවට පරිවර්තනය වූයේ නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ගේ සහ එෆ්.ඩබ්ලිව්. ඩි ක්ලර්ක් ගේ සුසංයෝගයෙන් පෙරට ගිය ක්‍රියා මාර්ගයක් ඔස්සේයි.

දකුණු අප්‍රිකාවේ වර්ණ භේදවාදී පාලනයේ අවසන් ජනාධිපතිවරයා හැටියට 1989 පටන් 1994 දක්වා ක්‍රියා කළ එෆ්.ඩබ්ලිව්. ඩි ක්ලර්ක්,1994 දී නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ජනාධිපති පදවියට පත් වීමෙන් අනතුරුව උප ජනාධිපතිවරයා හැටියට පත් කෙරිණ.

දේශපාලන බල හුවමාරුවත් සමඟ දකුණු අප්‍රිකාව සංහිඳියාත්මක සමාජයක් බවට ගෙන ඒමෙහි ලා ඉටු කරන ලද කාර්ය භාරයට උපහාරයක් වශයෙනුයි, ඔස්ලෝ නොබෙල් කමිටුව විසින් ඔවුන් දෙදෙනාට 1993 වසරේ නොබෙල් සාම ත්‍යාගය සමව පුදන ලද්දේ.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර