තායිලන්ත විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු ඉල්ලා අස් වෙති

Image caption ආණ්ඩුවේ සුජාතභාවය අහිමි වී ඇති බව විරුද්ධ පක්ෂය පවසයි

තායිලන්තයේ ආණ්ඩු විරෝධීන් නව උද්ඝෝෂණ ආරම්භ කිරීමට ප්‍රථම ප්‍රකාශයක් කරන ප්‍රධාන විරුද්ධ පක්ෂය, තම පක්ෂයේ සියලු මන්ත්‍රීවරුන් පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා අස් වන බව නිවේදනය කළේය.

ආණ්ඩුවේ සුජාතභාවය අහිමි වී ඇති හෙයින් තම පක්ෂයේ සාමාජිකයන්ට තවදුරටත් පාර්ලිමේන්තුවේ රැඳී සිටීමට අයිතියක් නැති බව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ ප්‍රකාශකයෙක් සඳහන් කළේය.

වරෙක ප්‍රචණ්ඩ බවට පත් වුනු, සති දෙකක් මුළුල්ලේ පැවති උද්ඝෝෂණවලින් අනතුරුව "අවසාන සටන" ලෙසින් ඔවුන් විග්‍රහ කරන දේ වෙනුවෙන් හෙට යලිත් වීදියට බසින බවයි විපක්ෂයට සම්බන්ධ උද්ඝෝෂකයන් පවසන්නේ.

තායිලන්තයේ දේශපාලන අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් ජනමත විචාරණයක් පැවැත්වීමට යෝජනා කරන අගමැති යින්ලුක් ෂිනවත්, සියලු පාර්ශව එකඟ වන්නේ නම් මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමටද තමන් සූදානම් බව සඳහන් කළාය.