රුසියාවේ රාජ්‍ය පුවත් සේවය අවලංගු කෙරේ

Image caption දිමිත්‍රි කිසෙලෙෆ්, සමලිංගික සම්බන්ධතා දැඩිව විවේචනය කරන්නෙක්

රජයට අයත් ආර්අයිඒ නොවොස්ති පුවත් සේවය අවලංගු කරන බව රුසියාවේ ජනාධිපති ව්ලදිමීර් පූතින් නිවේදනය කළේය.

අනපේක්ෂිත ලෙසින් නියෝගයක් නිකුත් කල ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ, ආර්අයිඒ නොවොස්ති පුවත් සේවය වෙනුවට ක්‍රෙම්ලිනයේ සමීප හිතවතකු වන දිමිත්‍රි කිසෙලෙෆ්ට අයත් 'අද රුසියාව' නම් පුවත් සේවය රාජ්‍ය පුවත් සේවය ලෙස පත් කරන බවයි.

දිමිත්‍රි කිසෙලෙෆ් සමලිංගික සම්බන්ධතා දැඩිව විවේචනය කරන්නෙක්.

වඩාත් ලාභදායක සේවයක් බවට පත් කිරීමේ අරමුණින් ආර්අයිඒ නොවොස්ති පුවත් සේවය ප්‍රතිසංස්කරණයට ලක් කරන බවයි, ක්‍රෙම්ලිනයේ ප්‍රකාශකයෙක් කියා සිටියේ.

පසුගිය වසර කිහිපය තුල, සමබර වාර්තාකරණයක් පවත්වා ගෙන යාමට උත්සාහ කළ එම පුවත් සේවය, විරුද්ධ පක්ෂයේ මතයද සිය වාර්තාවලට එක් කළේය.

රජයට අයත් රුසියානු හඬ ගුවන් විදුලියද වසා දමා තිබේ.