ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හරිනවා - තායිලන්ත අගමැතිනි

ආණ්ඩු විරෝධී උද්ඝෝෂණ යලිත් වරක් දියත් වීමත් සමඟම ප්‍රකාශයක් කරන තායිලන්ත අගමැතිනි යින්ලුක් ශිනවත්, පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැර අලුත් මහ මැතිවරණයක් කැඳවන බව නිවේදනය කළාය.

ආණ්ඩුව වහාම පෙරලා දැමීමේ අවසාන සටන ලෙස ඔවුන් හැඳින්වූ දේ වෙනුවෙන් බැංකොක් අගනුවර ආණ්ඩුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය ඉදිරිපසට ලක්ෂයකට ආසන්න ජනකායක් රැස් වෙමින් සිටි බව වාර්තා වේ.

අගමැතිනි යින්ලුක් මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බව පවසන ආණ්ඩු පක්ෂය, මැතිවරණයට සහභාගි වන මෙන් විපක්ෂ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයෙන්ද ඉල්ලීමක් කරයි.

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ සියලුම මන්ත්‍රීවරු ඊයේ සිය ආසනවලින් ඉල්ලා අස් වූහ.

තායිලන්තයේ පාලක පක්ෂය පසුගිය මහ මැතිවරණ පහම ජයග්‍රහණය කොට තිබෙන අතර, ඉදිරි මැතිවරණයද ජය ගන්නා බව පාලක පක්ෂයේ විශ්වාසයයි.