ඉන්දියානුවන්ට සම ලිංගික සබඳතා යළි තහනම්

Image caption යටත් විජිත නීතියක් යටතේයි,ඉන්දියාවේ සම ලිංගික චර්යාවන්ට දඬුවම් කෙරෙන්නේ.

සම ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම සාපරාධී වරදක් කෙරෙන නීතියක් ඉන්දියාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් යළි ස්ථාපනය කරනු ලැබ ඇත.

එය කලින් උසාවියක් විසින් දී තිබුණ ඓතිහාසික තීන්දුවක් බැහැර කිරීමක්.

සිය තීන්දුව ප්‍රකාශයක් පත් කරමින් ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය කියා සිටියේ, සමලිංගික චර්යාව උසාවිය මැදිහත් විය යුතු නැති කාරණයක් වන අතර,එය පාර්ලිමේන්තුවට අයත් කරුණක් වන බවයි.

අවශ්‍ය කරන්නේ නම් ඊට අදාළ නීතිය වෙනස් කිරීමට පාර්ලිමේන්තුවට හැකි බවයි, ඉන්දීය ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය පෙන්වා දෙන්නේ.

යටත් විජිත නීතිය

එම නව තීන්දුව ඉන්දියාවේ පුරුෂ සම ලිංගික සහ කාන්තා සම ලිංගික කණ්ඩායම් වලට එල්ල කෙරුණ දැවැන්ත අභියෝගයක් හැටියටයි සැලකෙන්නේ.

සම ලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වන්නන් අවුරුදු දහයක සිර දඬුවමකට යටත් කෙරෙන නීතියක් යටත් විජිත පාලන සමයේ පටන් ඉන්දියාවේ බල පැවැත්වුන අතර, දිල්ලි මහාධිකරණය 2009 වසරේ එම නීතිය වෙනස් කරමින් තීන්දුවක් දී තිබුණි.

එම මහාධිකරණ තීන්දුව ඉන්දියානු සාම්ප්‍රදායික මතධාරීන් සහ ආගමික කණ්ඩායම් වල දැඩි විරෝධයට ලක් විය.

ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත