ලෝකයේ ලොකුම මැන්ඩෙලා පිළිරුව

නෙල්සන් මැන්ඩෙලා ගේ පිළිරුවක් දකුණු අප්‍රිකාවේ ප්‍රිටෝරියා අගනුවරදී විවෘත කෙරිණ.

ප්‍රිටෝරියා සාංගමික මන්දිරය අංගනයේයි, පිළිරුව විවෘත කෙරුණේ.

ලෝකයේ මෙතෙක් ඉදි කරනු ලැබ ඇති මැන්ඩෙලා පිළිරූ අතරින් ලොකු ම පිළිමය එයයි.

එම ලෝහමය පිළිරුවේ උස මීටර් නවයක් වන අතර බරින් එය ටොන් හතර හමාරකි.

නෙල්සන් මැන්ඩෙලා දේහය ඔහුගේ උපන් ගම වන ‘ඛුනු’ගම්මානයෙහි මිහිදන් කරනු ලැබීමෙන් දවසකට පසුවයි, එම පිළිරුව විවෘත කරනු ලැබුණේ.

ප්‍රිටෝරියාහි සාංගමික මන්දිරයේ අංගනයේ සිට දෑත විහිදා ගෙන නගරය දෙස බලා සිටින ඉරියව්වෙන් ඉදි කරනු ලැබ ඇති එම නෙල්සන් මැන්ඩෙලා පිළිරුවෙන් සංකේතවත් කෙරෙන්නේ, එක්සත් භාවය සහ සංහිඳියාවයි.

මේ පුවතට සම්බන්ධ තවත් විස්තර