චීන කෝටිපතියෙක් ප්‍රංශයේ දී ගුවන් අනතුරක

Lam Kok
Image caption මිදි උයන මිලට ගත් ව්‍යාපාරිකයා එය නැරඹීම සඳහායි ගුවනින් ගමන් ගනිමින් සිට ඇත්තේ

චීන කෝටිපතියකු රැගත් හෙලෙකොප්ටර් යානයක් ඊයේ,සිකුරාදා, කඩා වැටීමෙන් අනතුරුව ප්‍රංශයේ පොලිස් කිමිදුම් කරුවන් දකුණු ප්‍රංශයේ, Dordogne ගංගාවේ මෙහෙයුමක නිරතව සිටී.

හොන්කොන් මූලස්ථානය කර ගත් කෝටිපති චීන ව්‍යාපාරික, Lam Kok ඇතුළු කණ්ඩායමක් ගමන් ගනිමින් තිබුන හෙලිකොප්ටරයකුයි ගංගාවට කඩා වැටී ඇත්තේ.

වයින් සඳහා ලෝකය තුල ඉතා කීර්තිමත් නමක් සහිත Bordeaux මිදි උයන පසුගිය දා මිලට ගත ව්‍යාපාරිකයා එය නැරඹීම සඳහායි ගුවනින් ගමන් ගනිමින් සිටියේ.

ගංගාවෙන් එක මළ සිරුරක් හමු වී ඇති අතර එය Lam Kok ගේ දොළොස් හැවිරිදි පුත්‍රයාගේ යයි හඳුනා ගෙන ඇත.

Bordeaux මිදී උයන චීන ව්‍යාපාරිකයාට විකුණූ James Gregoire ද හෙලිකොප්ටරයේ සිටි බවයි වාර්තාවන්නේ.

හෙලිකොප්ටරයේ සුන්බුන් හමු වී ඇතත් ගංගාවේ සැඩ පහර මළ සිරුරු සෙවීමේ කාර්යය දුෂ්කර කර තිබෙන බවයි පැවසෙන්නේ.