ඔබේ දුරකථනයේ හෝ පරිගණකයේ මෙය වාදනය කිරීමට අදාළ මෘදුකාංග නැත

තෑගි ඉල්ලන නත්තල් සීයලා

නත්තල් සීයාගේ සිරිත තෑගි බෙදා දීමයි.

නමුත් මොස්කව් නුවර නත්තල් සීයලා වීදි බැස සිටියේ තෑගි ඉල්ලා.

ඔවුන් මෙසේ තෑගි රැස් කළේ පිළිකා රෝගය වැළඳී රෝහල් ගතව සිටින ළමුනට බෙදා දීමටයි.